Recherche de substance

Critères de recherche

  • Identification de la substance
  • Typologie de la substance
  • Informations sur la substance
  • Règlementations
  • Classification

Résultats

Résultats de recherche
Numéro CAS Numéro EINECS Nom de la substance
3178-22-1 221-652-4 (2-Méthyl-2-propanyl)cyclohexane
68877-29-2 272-556-4 (1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexane-1-ol
19774-82-4 243-293-2 (2-Butyl-3-benzofuryl)-4-[2-(diéthylamino)ethoxy]-3,5-diiodophénylcétone, chlorhydrate
3327-22-8 222-048-3 Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
40716-66-3 255-053-4 (E)-3,7,11-Triméthyldodéca-1,6,10-triène-3-ol
59447-55-1 261-767-7 Acrylate de (pentabromophényl)méthyle
25428-43-7 246-973-7 (R*,R*)-(±)-α,4-Diméthyl-α-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
112-90-3 204-015-5 (9Z)-9-Octadécén-1-amine
15827-60-8 239-931-4 Acide (1,2-éthanediylnitrilodiméthylène)pentakis(phosphonique)
666-84-2 211-564-4 [1R-(1alpha,4abeta,4balpha,10aalpha)]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-décahydro-7-isopropyl-1,4a-diméthylphénanthrène-1-méthanol