Portail Substances Chimiques

perfluoroheptane  

CAS : 335-57-9
Synonymes : Hexadecafluoroheptane;Perfluoro-n-heptane;Perfluoroheptane.

Créé le: 02/03/2010

Mise à jour le: 11/07/2013